Maatwerk

Voor elke training wordt een maatwerkopleiding gemaakt. Geen enkele training is hetzelfde, dit kan ook niet aangezien geen enkel bedrijf hetzelfde is. Wij willen eerst het bedrijf leren kennen voordat een cursus kan worden gegeven, zodat er een opleiding ontstaat die past bij uw bedrijf.

Voor de gewenste training wordt als uitgangspunt de werksituatie binnen uw bedrijf of de betreffende afdeling genomen. Tijdens de training wordt de individuele mens met zijn of haar werkomgeving centraal gesteld. Het scheppen van een goed leerklimaat is belangrijk om het leerproces optimaal te laten verlopen.

Om tot een maatwerkopleiding te komen, wordt er gestart met het analyseren van de leerbehoefte en de beginsituatie van de deelnemers. Vanuit deze analyse wordt een opleidingsplan geschreven waarin de leerdoelen zijn opgenomen. Het opleidingsplan sluit aan bij de vooropleiding van de te trainen medewerkers en de gewenste eindsituatie. De leerdoelen uit het opleidingsplan bepalen de opzet van de training. Een ander belangrijk aspect om het gewenste resultaat te behalen, is de keuze van de werkvorm tijdens de training. HV Advies maakt gebruik van de werkvorm het onderwijsleergesprek. Deze werkvorm stimuleert een actieve leerhouding bij de deelnemers, waarbij sterk de nadruk wordt gelegd op de interactie met de cursisten om zo een maximaal rendement uit de opleiding te halen. Een bijkomend voordeel van het onderwijsleergesprek is dat op deze manier vanuit de individuele referentiekaders de leerstof kan worden opgenomen.

Mocht tijdens de training blijken dat er behoefte is aan verdere uitdieping van bepaalde onderwerpen of dat onderwerpen die niet zijn opgenomen in de opleiding toch aandacht behoeven, dan wordt de lesinhoud aangepast. Geïnspireerd door de cursisten zal ook aan deze onderwerpen tijd en aandacht worden gegeven. Hierbij houden wij uiteraard in het oog dat het afgesproken eindresultaat behaald wordt. Uiteindelijk ontstaat het gewenste eindresultaat met een beetje meer.

Alle trainingen worden aan het einde geëvalueerd door de cursisten, deze evaluatie wordt door HV Advies met u besproken. Voor zowel u als ons een belangrijk leermoment, tijdens dit gesprek krijgt u tevens inzicht in de gerealiseerde kwaliteit en effectiviteit van de training.