Na een oriënterend gesprek, maken wij een op maat gemaakt voorstel waarin een globaal plan van aanpak is opgenomen. Het voorstel geeft de kaders aan van het adviestraject, welke fasen er in het traject zijn en hoe te komen tot het gewenste eindresultaat.

Niet alleen de inhoud van de adviezen staat centraal, maar ook de samenwerking is voor ons een belangrijk item tijdens het adviestraject. Hoe kom je samen tot een optimaal product, waarbij wij waarborgen dat de inhoud, samenwerking en onafhankelijkheid van het advies in balans zijn.

Het maatwerk zorgt ervoor dat elk adviestraject uniek is, wij lichten graag de mogelijkheden toe in een open gesprek waarbij uw wensen en vragen uitgebreid aan bod komen en beantwoord worden.

  • Begeleiding van het voortraject van een project. Van de voorontwerpfase (VO) naar het definitief ontwerp (DO), naar het opstellen van het bestek. Tijdens alle stappen in dit traject kunnen wij u ter zijde staan. Denk daarbij ook aan:
   – Beoordelen welke normen van toepassing zijn;
   – Begeleiding bij de aanbestedingsfase;
   – Beoordeling van offertes.

   Ook is het mogelijk advies in te winnen per onderdeel van dit traject.

  • Regievoering tijdens de uitvoering. Dit vraagt om specifieke technische kennis, balans tussen regelgeving en kostenbeheersing.
  • Inspectie bij deel- of eindoplevering van installaties. Een uitgebreide inspectie voor oplevering voorkomt nare ervaringen achteraf, teleurgestelde of zelfs ontevreden opdrachtgevers. Tevens wordt het risico van vervelende herstelwerkzaamheden, als de installatie niet meer goed bereikbaar is, beperkt.
  • Periodieke inspecties van installaties om te bepalen of de installatie nog voldoet aan de wettelijke normen. Hierbij ontvangt u een rapportage met eventuele tekortkomingen en het advies hoe deze op te lossen.
  • Beheer van elektrotechnische systemen en apparatuur volgens de NEN 3140. Is alle elektrische apparatuur nog wettelijk in orde en tijdig gekeurd? Het lijken vaak onbelangrijke zaken zolang de apparatuur in de praktijk nog naar behoren functioneert. Echter een ongelukje zit in een klein hoekje en kan grote gevolgen hebben, zowel voor uw werknemer als voor u als werkgever.
  • Toepassen van de NEN 3140 binnen de organisatie, o.a. het aanwijzingsbeleid, de bijbehorende opleidingen, maar ook waar liggen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers en bestuurders van het bedrijf. Hoe pas je dit toe in de praktijk? Geen theoretische benadering, niet alleen het papierwerk op orde, maar juist de juiste toepassing in de praktijk! Neem hierin uw verantwoording als een goed werkgever!